Tietosuoja-asetus

Uusi tietosuoja-asetus voimaan 25.05.2018

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.05.2018. Sen myötä henkilötietoja on käsiteltävä huolellisemmin ja läpinäkyvämmin. Aivoliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyslakiin ja yhdistyksien perustehtävien suorittamiseen, kuten vertaistukeen, kouluttamiseen ja viestintään.

Jäsenien henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle tahoille, ellei kyseessä ole esimerkiksi lehtitilaus, jäsenlaskutus tai muu jäsenyyteen liittyvä tapahtuma. Muissa tilanteissa jäseneltä kysytään aina lupa henkilötietojen antamiseen. Tarkemman kuvauksen henkilötietojen käsittelystä saa tietosuojaselosteesta, joka on ladattavissa alla olevasta liitteestä.

Tietosuojaseloste