Monien mahdollisuuksien tulevaisuus

Tässä minulta toivotulla tavalla hieman tietoja itsestäni ja aikaisemmista työtehtävistäni sekä Aivoliitto-yhteisön toimintaan liittyviä ajatuksiani.

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri. Aloitin opiskeluni Tampereen yliopistossa syksyllä 1984, jolloin myös pelasin pingistä vähintään puoliammattimaisesti. Talvet kuluivatkin pääosin maajoukkueen kilpailumatkoilla ja lisäksi kolmen talven aikana osittain Sisiliassa. Pelasin nimittäin sikäläisissä joukkueissa mm. Italian mestaruussarjassa.

Pingikseen keskittymisestä huolimatta valmistuin kuitenkin kesällä 1991. Sain onnekseni aika pian sen jälkeen, jo edesmenneen professori Olavi Borgin ystävällisellä tuella, työpaikan tutkijana UKK-instituutissa. Seuraava keväänä aloitin myös miesten pingismaajoukkueen valmentajana eli kiire vaan jatkui. Loppujen lopuksi hoidin noita kahta tehtävää noin kolmen vuoden ajan.

UKK-instituutista siirryin Suomen Sydänliittoon ja siellä työskennellessäni olin mm. vastuussa Sydänmerkki-järjestelmän kehittämisestä ja käynnistämisestä. Sydänliiton jälkeen olen saanut työskennellä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden parissa Terveyden edistämisen keskuksen toiminnanjohtajana, RAY:n avustusosaston vetäjänä ja viimeiset noin kahdeksan vuotta ennen Aivoliittoon siirtymistäni vaikuttavuusinvestoimisen näkökulmasta sekä Sitrassa että työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimineessa Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksessa ko. toiminnasta vastaavana.

Uskon edelleen, että vaikuttavuusinvestoiminen on yksi vaikuttava työväline kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Halusin silti siirtyä Aivoliittoon, koska uskon myös Aivoliitto-yhteisön rooliin suomessa asuvien hyvinvoinnista ja terveydestä huolehdittaessa. Aivoelinjärjestelmämme vaikuttaa kaikkeen elimistössämme ja päinvastoin. Kukaan ei siis voi kiistää toimintamme tärkeyttä.

Aivoliiton pidemmän aikavälin tavoite on, että kaikki Suomessa asuvat voivat elää mielekästä ja merkityksellistä elämää - mahdollisesta diagnoosista, vammasta tai sairaudesta huolimatta. Aivoliitto tarjoaa apua, tukea ja mahdollisuuden toimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten aivoterveydestä ja hyvinvoinnista ja erityisesti henkilöille, jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai joilla on kehityksellinen kielihäiriö sekä heidän läheisilleen. 

Aivoliitto koordinoi noin vuoden ajan kumppaneidensa kanssa kansallisen aivoterveysohjelman valmistelua. Suojaavien tekijöiden korostaminen, ennakoiva lähestymistapa ja vaikuttavuusperusteisuus tekevät tästä marraskuussa 2022 julkistetusta ohjelmasta aivoterveyden osalta ainutlaatuisen koko maailman mittakaavassa.

Ohjelman pitkän aikavälin vaikuttavuustavoite on inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta. Sen saavuttamista edellyttävät, painotetusti aivoterveyteen liittyvät vaikutustavoitteet ovat taas a) aivoterveys- ja aivosairausymmärrys sekä aivojen hyvinvoinnin arvostus on vahvistunut, b) aivoergonomia on huomioitu toimintaympäristöissä, c) jokaisella on mahdollisuus virkistävään ja palauttavaan uneen sekä d) kuulumisen tunne on vahvistunut — kaikki kansalaiset ovat kanssalaisia. Näiden neljän vaikutustavoitteen lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään riittävään fyysiseen aktiivisuuteen, terveelliseen ravitsemukseen ja päihteettömyyteen, jotka ovat myös aivoterveyden perustekijöitä.

STEA esittää vuoden 2023 avustusehdotuksessaan Aivoliitolle hankeavustusta kansallisen aivoterveysohjelman käynnistämiseen ja koordinointiin. Meillä on siis nyt äärimmäisen hyvä mahdollisuus profiloitua tulevaisuudessa sekä potilasjärjestönä että koko väestön aivoterveyden edistäjänä. Uskon, että jos ja kun onnistumme siinä, saamme monella tapaa uusia mahdollisuuksia ja myös resursseja kehittää koko Aivoliitto-yhteisön toimintaa. Sen myötä voimme vahvistaa asemaamme vaikuttavana toimijana niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnan tasolla.

Yhteistyöterveisin

Mika Pyykkö
toiminnanjohtaja

Aivoliitto ry